Contacteer Ons

Contacteer Ons

Limit reached, delete at least one file above to add more.  


PlanetX Indoor Park VZW is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in Oktober 2017.  PlanetX Indoor Park VZW heeft tot doel de nodig infrastructuur voor BMX, Skateboarding en Stuntsteppen in Belgie op te bouwen zodat de respectievelijke sportbeoefenaars ten allen tijden hun sport naar wellust kunnen beoefenen op een professionele infrastructuur.

Indoorskatepark.be

Indoorskatepark.be

Indoorskatepark.be is een verwezenlijking van Planetextreme.eu.  Indoorskatepark fungeert als een showroom voor particulieren, bedrijven en overheden indien er interesse is tot de bouw, exploitatie van een skatepark.

20170119 BMX Session

[:nl]

20170119 BMX Session

20170119 BMX Session van Januari gaat door op Vrijdag 19 Januari van 18:30 tot 21:00. We laten maximaal 15 deelnemers toe.
We laten deze sessie doorgaan als we minimum 10 deelnemers hebben.  Gelieve je dus te registreren en reeds te betalen €7,-[:]

Gepost op

PlanetX Indoor Park is nu bereikbaar op Indoorskatepark.be

PlanetX Indoor Park is nu bereikbaar op Indoorskatepark.be

PlanetX Indoor Park is nu bereikbaar op Indoorskatepark.be.  Om onze showroom/park nog makkelijker vindbaar te maken online en dus toegankelijker voor iedereen, kan je gewoon zoeken op Indoorskatepark en dan kom je automatisch bij ons terecht.

Verder lezen PlanetX Indoor Park is nu bereikbaar op Indoorskatepark.be

Gepost op

[:nl]Openingsuren zijn finaal[:en]Openingshours are finalized[:]

[:nl]

Openingsuren zijn finaal

Openingsuren zijn finaal, Na getest te hebben zijn de openingsuren van PlanetX Indoor Park gefinaliseerd voor de komende maanden.  Check ze op onze contact pagina.

Zondag13:00 - 17:00
MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag14:00 - 18:00
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
Zaterdag14:00 - 18:00
[:en]

Openingshours are finalized

Openingshours are finalized.  The last few weeks we tested, observed and finally came to a conclusion.  Our Openinghours are finalized and published on our contactpage.

Important

  • Wednesday from 19:00 – 22:00 Blade Only
  • Friday from 19:00 – 22:00 Bmx Only
  • Saturday from 19:00 – 22:00 Scoot Only

 [:]

Gepost op

[:nl]PlanetX Indoor Park has Launched[:]

[:nl]

PlanetX Indoor Park has Launched

PlanetX Indoor Park has Launched, Lift Off.  Deze zaterdag zijn we officieel open alhoewel dat het nog geen officiele opening is want deze volgt pas in Maart voor BMX, Stuntstep, Skate en Agressive Inline apart. Inderdaad 4 aparte openingen voor elke discipline.  Het street gedeelte met de de nodige rail, ledges en curbs zal dan ook af zijn.

Het Testweekeinde leek ons een success en wij danken reeds alle bezoekers van voor de support en de suggesties.  Alle suggesties worden bekeken en er zal rekening mee worden gehouden.

Vergeet ook zeker ons instagram competitie en win een goodiebag.  We geven er elke week 10 weg.Zet je profiel publiek, maak een foto en hashtag je foto met #planetxindoorpark #competition #opening

Volg ons dus en blijf op de hoogte.

Verder lezen [:nl]PlanetX Indoor Park has Launched[:]

Gepost op

[:nl]11 februari 2017 opent PlanetX Indoor Park [:]

[:nl]

11 februari 2017 opent PlanetX Indoor Park

11 februari 2017 opent PlanetX Indoor Park.  Er is geen weg terug nu.  Het eerste deel van PlanetX Indoor Park is ongeveer 700m2 en zal vanaf 11 februari toegankelijk zijn voor bezoekers.  Het park opent de deuren om 14:00 en sluit de deuren om 20:00.

Het eerste deel? We hebben gekozen om het park in fasen op te bouwen om zo het risico voor ons en ook voor de bezoeker te minimaliseren.  Zodra het park volle toeren draait starten we de bouw van deel 2, deel 3 en deel 4 om uiteindelijk en hopelijk een volwaardig park van 2500m2 te kunnen tentoonstellen.   Dus wat moet je doen? Kom zoveel mogelijk langs en support PlanetX .

Koop nu ook reeds je toegangspas op planetextreme.eu[:]

Reglement

Reglement

DEEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Algemeen
§1. PlanetX Indoor Park is een initiatief van PlanetX Indoor Park VZW, en is gelegen in de Conservenweg 11D, Stabroek.
§2. Dit reglement bepaalt het gebruik van het park PlanetX Indoor Park en de regels die er gelden.
§3. Wie naar PlanetX Indoor Park gaat, aanvaardt dit reglement. Een kopie van dit reglement kan worden verkregen via de website, bij de online aggressive inline, bmx, longboard, kitesurf, skateboard, stuntstep, snowboard en wakeboard  winkel Planetextreme.eu of bij de ingang van het Indoor Park zelf.

Artikel 2: Openingstijden
PlanetX Indoor Park is gedurende het ganse jaar toegankelijk mits een vergoeding, die PlanetX Indoor Park toestaat de veiligheid van het Indoor Park te garanderen. Het indoor park is geopend tijdens volgende openingstijden:

Zondag13:00 - 17:00
MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag14:00 - 18:00
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
Zaterdag14:00 - 18:00

Openingstijden kunnen ten allen tijden door PlanetX Indoor Park worden aangepast.  PlanetX Indoor Park engageert zich ertoe om verandering in openingsuren minstens 24u op voorhand aan te kondigen.  Hiervoor is het aangewezen om ten allen tijden de facebook pagina van PlanetX Indoor Park te volgen en regelmatig na te kijken.  De facebook pagina van PlanetX Indoor Park is terug te vinden op http://www.facebook.com/planetxindoorpark/.

Artikel 3: Doelstelling en doelgroep
§1. In PlanetX Indoor Park kunnen skateboarders, skeelers, inlineskaters, bmx’ers en steppers van alle leeftijden elkaar ontmoeten en er een leuke vrije tijd beleven.
§2. Tijdens de  openingstijden staan de activiteiten open voor alle jongeren, zonder onderscheid van geslacht, seksuele voorkeur, een beperking of handicap, migratieachtergrond, godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging. Ook zullen de gebruikers van PlanetX Indoor Park tijdens andere activiteiten dit non-discriminatieprincipe respecteren.
§3. PlanetX Indoor Park kan ook aangevraagd worden voor bmx, inline skate, skate en stuntstep activiteiten, buurtgerichte activiteiten of activiteiten in samenwerking met scholen.

Artikel 4: Algemene spelregels
§1. Iedere gebruiker heeft respect voor alle andere aanwezige gebruikers. Verbale, non-verbale of fysieke agressie wordt niet getolereerd.
§2. Het roken van tabak evenals de aanwezigheid en het gebruik van elke andere drug is verboden.  Dit is inclusief de consumptie van Alcoholische drunken die ten strengste verboden zijn bij gebruik van het indoor park.
§3. De skatetoestellen mogen niet bereden worden met rijwielen zoals fietsen, met uitzondering van bmx-fietsen gemaakt volgens de norm DIN 79105.

Artikel 5: Ongeval en ziekte
§1. In PlanetX Indoor Park is een EHBO-pakket aanwezig voor de verzorging van kleine wonden of blessures.  Ten allen tijde is er iemand in het park aanwezig die in het bezit is van een EHBO Brevet.
§2. De gebruikers van het Indoor Park zijn niet verzekerd voor eventuele ongevallen die zich voordoen in het indoor park.

Artikel 6: Sancties
§1. Bij het niet respecteren van dit reglement kan het bestuur van PlanetX Indoor Park VZW één van de volgende sancties opleggen:

  • een waarschuwing of berisping, mondeling of schriftelijk;
  • een schorsing om het Indoor Park te gebruiken, voor een periode van één week tot één jaar;
  • de betaling van een schadevergoeding;
  • een definitief verbod om het Indoor Park te gebruiken.

§2. De sanctie wordt, met uitzondering van de mondelinge waarschuwing of berisping, altijd met een aangetekende brief gemeld aan de meerderjarige gebruiker of aan de ouders van de minderjarige gebruiker.

DEEL 2 VOOR GEBRUIKERS TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN

Artikel 7: Extra spelregels tijdens de openingstijden
§1. De gebruikers kunnen na betaling van een klein toegangsbijdrage en tijdens de openingstijden gebruikmaken van de toestellen van PlanetX Indoor Park.
§2. Toegang kan worden verkregen in het park bij de zaal- & winkelverantwoordelijke. Er dient geen inschrijvingsformulier te worden ingevuld.  Bij betaling of ingebruikname van het Indoor Park verklaart de gebruiker akkoord te zijn met dit reglement.  Toegang tot het park kost €6,00 euro en is 1 dag geldig en dit voor de dag dat het is aangekocht. PlanetX Indoor Park heeft de optie om andere toegangsbijdrageregelingen zoals beurtenkaarten en abonnementen verder uit te werken en de gebruiker van het indoor park hierover in te informeren.
§3. In PlanetX Indoor Park wordt toezicht gehouden door een zaalverantwoordelijke aangesteld door PlanetX Indoor Park VZW.
§4. Het gebruik van PlanetX Indoor Park gebeurt op eigen verantwoordelijkheid
§5. Het dragen van geschikte beschermende kledij knie-, pols- en elleboogbeschermers is aan te raden. Het dragen van helm is echter verplicht.  PlanetX Indoor Park verhuurt beschermende kledij aan een prijs van €3,-/dag voor een helm, €3,-/dag voor kniebescherming. De gebruiker die weigert persoonlijke beschermende kledij te dragen, verklaart en stemt in dat hij/zij op eigen risico gebruik maakt van de door PlanetX Indoor Park ter beschikkinggestelde infrastructuur. Indien de gebruiker minderjarig is, is het een ouder of de voogd die toestemming verleent om geen beschermkledij te dragen en dus instemt. PlanetX Indoor Park en de zaalverantwoordelijke zijn niet verantwoordelijk voor de toepassing van het dragen van de beschermende kledij tijdens het gebruik van de infrastructuur.
§6. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal en kledij. PlanetX Indoor Park Vzw kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verlies.
§7. De herstelkosten na opzettelijke beschadiging aan lokalen, spelmateriaal of ander materiaal van het indoor park worden aan de meerderjarige gebruiker of aan de ouders van de minderjarige gebruiker doorgerekend. PlanetX Indoor Park Vzw staat in voor de opmaak van een officieel schadebestek.
§8. Er mogen in PlanetX Indoor Park tijdens de vrije openingstijden geen alcoholhoudende dranken gedronken worden.  Het indoor park mag ook niet worden betreden door gebruikers in een geintoxiceerde toestand.
§9. Bij ziekte die of een ongeval dat met spoed moet worden behandeld, kan de zaalverantwoordelijke een beroep doen op de spoeddiensten. Ouders of de voogd worden in dat geval onmiddellijk verwittigd.

DEEL 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Slotbepalingen
§1. Dit Gebruiksreglement werd geadviseerd door de PlanetX Indoor Park Vzw op 4 oktober 2016 en is goedgekeurd door het bestuur van PlanetX Indoor Park Vzw op 31 oktober 2016.
§2. Dit Gebruiksreglement treedt in werking op 1 december 2016.