Contacteer Ons

Contacteer Ons

Limit reached, delete at least one file above to add more.  


PlanetX Indoor Park VZW is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in Oktober 2017.  PlanetX Indoor Park VZW heeft tot doel de nodig infrastructuur voor BMX, Skateboarding en Stuntsteppen in Belgie op te bouwen zodat de respectievelijke sportbeoefenaars ten allen tijden hun sport naar wellust kunnen beoefenen op een professionele infrastructuur.